ECR Sales

ECR Sales

logo uppdatering för ECR Sales i Nyköping, Sverige. som med de flesta företag,  att bara “göra” en logotyp att bara ha något. ECR försäljningen kom till oss att visualisera vad de gör. vår lösning var att visuellt illustrera att de är ett företag på utkik efter nya marknader för sina olika produkter. färgkodning för sina olika divisioner. ren, koncis och visuellt tilltalande | logo refresh for ECR Sales in Nyköping, Sweden. as with most companies, its common to just ‘make’ a logo to just have something. ECR sales came to us to visualize what they do. our solution was to visually illustrate that they are a company on the look out for new markets for their various products. color coding for their various divisions. clean, concise & visually attractive.