Motorservice Sweden

Motorservice Sweden

Motor Service Sweden AB, baserad i Vagnhärad, kom till oss för att skapa och designa en bit på engelska för en kommande havskonferens i Tyskland. att sticka ut och göra ett märke i vad som kan vara en monoton industri. det blev en stor succé och är nu basen för deras nya varumärkesstrategi. | Motor Service Sweden, based in Vagnhärad, Sweden came to us to create & design a piece in english for an upcoming maritime conference in Germany. to stand out and make a mark in what can be a monotonous industry. the piece was a big success and is now the base for their new brand strategy.