project creative: källan restaurang & café

project creative: källan restaurang & café

Källan Restaurang & Café som ligger på Jogersö var ett chansprojekt. Jag kontaktade ägaren till restaurangen, precis i rätt tid och tack vare ett tips från en bekant om att han skulle starta upp denna nya satsning, bokstavligen på min bakgård. Detta har förvandlats till ett kreativt projekt för att skapa en helt ny varumärkesidentitet som ska etablera företaget som ett namn synonymt med god mat tillagad med bra råvaror. Kvalitet vid stranden. Vi är mycket nöjda med de första stegen och hoppas att se det blomma till något fantastiskt framöver. | Källan Restaurang & Café based in Jogersö was a chance happening project. I approached the owner of the restaurant, just at the right time and thanks to an aquaintance tip that he would be starting up this new venture, literally in my backyard. The chance happening has turned into a creative project to create a whole new brand identity to establish them as a name synonomous with good food cooked with good raw materials. a bit of class by the beach. We are thrilled with the initial steps and hope to see it bloom into something fabulous for years to come.