Restaurant Isha

Restaurant Isha

idébyrå+46 utvaldes för att utveckla en komplett grafisk identitet från grunden. namnskapande, meny, produktutveckling, interiörbegrepp, varumärkeshändelser etc. denna restaurang syftar till att skapa en lyxig matupplevelse tillsammans med att vara mysig och uppnåelig. en autentisk upplevelse för alla sinnen | idébyrå+46 was chosen to devel­op a com­plete graphic iden­tity from scratch. name creation, menu, product development, interior concepts, brand related events etc. this restaurant aims to create a luxurious culinary experience along with being cozy and attainable. an authentic experience for all the senses.