safewater

safewater

dessa logotyper var en del av en logotyp projekt för ett vattenrening företag under min design utbildning på Arizona State University | these logos were part of a logo creation project for a water purification company, during my design education at Arizona State University

jag gillar att visa min visuella tankeprocess och förmåga att visa många lösningar till ett problem | i like to show my visual thought process and ability to show many solutions to one problem