voistock rollup

voistock rollup

roll up designen skapas tillsammans med reklamansvar för att användas vid ett mässan i stockholm. | rollup design created along with reklamansvar to be used at a convention in stockholm, sweden.