jag gillar att läsa om hur viktigt det är att ha ett bra koncept/brand till allt du gör i näringslivet. your company’s image, or in this case, country’s, image is important to so many aspects of growth & development.


Leave a Reply